30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СОФИЯ
Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Профил на купувача Контакти


НОВИНИ....................... ГРАФИК на предстоящите олимпиади и национални състезания през учeбната 2017-2018 г. График


..................... От 17 ноември 2016 г. песента „Вълшебен ден“
....................в изпълнение на Лидия Ганева, българското участие на европейското музикално състезание
.................... „Детска Евровизия“ 2016 звучи като училищен звънец в 30 СУ "Братя Миладинови".
....................Инициативата „Училищен звънец“ се реализира от Българската национална телевизия /БНТ/.

.................... Промяна на наименованието на нашето училище 01/08/2016
....................Уважаеми ученици и родители,
....................С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79
.................... 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г.,30 Средно общообразователно училище "Братя Миладинови"
....................продължава дейността си като 30 Средно училище "Братя Миладинови". Това обстоятелство е определено в
....................Раздел II, чл. 38 и § 8 в Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО. Съгласно § 24 от ЗПУО, учениците,
....................които през учебната 2016/2017 г. постъпват в І и в V клас се обучават по училищни учебни планове и учебни
....................програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.
....................На добър час!

....................На 28 юни 2016 г. в двора на 30. СОУ организираме хепънинг по повод приключване на учебните занятия
....................в гимназиален етап. Начало 10:00 часа.
....................Допълнителна информация


....................От 03 март 2016 г. в 30 СОУ преподава испански учител-асистент Саломе де Валденебро Ескудеро
....................на учениците в чуждоезиков профил испански език 8, 9, 10, 11 и 12 класове


....................ЗАПОВЯДАЙТЕ НА РЕПЕТИЦИЯ В УЧИЛИЩНИЯ ХОР
....................Прослушване и записване - 30 СОУ, каб.№65 За допълнителна иформация ТУК

....................СПИСЪК на учениците, класирани на общинските кръгове на олимпиади и национални състезания
....................– учебна 2015/2016 г. ТУК

....................30 СОУ "Братя Миладинови"
....................подкрепя една от съпътстващите „Детска Евровизия“ през 2015 г. инициативи, посветени на конкурса
.................... „Училищен звънец“. От 4 ноември 2015г. песента „Цветът на надеждата“, с която Габриела Йорданова ще
.................... представи България на финала на Детска Евровизия 2015, ще звучи като училищeн звънец.