30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СОФИЯ
Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Профил на купувача Контакти

......................ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 30. СУ
...................... Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

......................Покана до родителите, за избор на представител в общото събрание за създаване на обществен съвет към 30. СУ

......................Покана до родителите, относно създаване на обществен съвет към 30. СУ

......................Заповед на директора на 30.СУ за определяне на лице, осъществяващо административно и техническо подпомгане на
......................обществения съвет към 30. СУ Тук

......................Състав на обществения съвет към 30. СУ
......................Заповед на директора на 30. СУ за определяне състава на ОС
......................Покана до председателя на ОС в 30. СУ
......................Заседания/ Решения
......................Протокол от заседание на ОС в 30. СУ
......................Протокол от заседание на ОС в 30. СУ
......................Протокол от заседание на ОС в 30. СУ