30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СОФИЯ
Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Профил на купувача Контакти

......................ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

......................Анкетна карта за ученици 1-4 клас, желаещи да участват в занимания в ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

......................Анкетна карта за ученици 5-8 клас, желаещи да участват в занимания в ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

......................Анкетна карта за ученици 9-12 клас, желаещи да участват в занимания в ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

......................Декларация за информирано съгласие-олимпиади, състезания

......................Декларация за информирано съгласие-туристическо пътуване

......................Инструктаж-туристическо пътуване

......................Декларарация и инструктаж-извънучилищно мероприятие

......................Декларарация и инструктаж-спортни мероприятия

......................Молба за отсъствие до 3 дни

......................Молба за отсъствие до 7 дни

......................Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование

......................Заявление за издаване на дубликат на сводетелство за основно образование

......................Заявление за прием в 1 кас през учебната 2017-2018 година