30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СОФИЯ
Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Профил на купувача Контакти


ПРИЕМ


....................УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ на бъдещи първокласници,
.................... С пълната информация за приема в 1 клас през учебната 2017-2018 в 30 СУ "Братя Миладинови"
.................... можете да се запознаете на следния линк ТУК
.................... Информационна вечер, състояла са 25 април 2017 г.ТУК

....................ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ
....................автобуси 74,60
....................трамваи 3,8,10,20,22
....................тролейбуси 1,5
....................маршрутни таксита 1,4,6,13,15,16,29,30,35,44,48
....................метро

....................Във връзка с Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността
....................в образователните институции публикуваме:
.................... 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
.................... 2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
.................... 3. Практически насоки за действия при инцидент


....................Прием - начален етап ( за I клас )

....................Прием - след IV клас

....................Прием - след завършено основно образование ( Наредба №10 от 01.09.2016 г.
....................за организация на дейностите в училищното образование)


.................... Училищен учебен план - начален етап Iа, Iб, Iв, Iг клас, 2016/17г.

.................... Училищен учебен план - прогимназиален етап Vа, Vб, Vв клас, 2016/76г.

.................... Училищен учебен план - профил "чуждоезиков" прием след VII клас, 2016/17г.
.................... VIIIа клас
.................... VIIIб клас