30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СОФИЯ
Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Профил на купувача Контакти


ПРИЕМ - НАЧАЛЕН ЕТАП


.....................График на дейностите 2017-2018 г.: 

................ 1. Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране от 18. 04. 2017 г. до 19. 05. 2017 г.вкл.
................ 2. Обявяване на списъците от I-во класираните на 02. 06. 2017 г. 17:00 часа
................ 3. Записване на учениците от I-во класиране от 05. 06. 2017 г. до 07. 06. 2017 г. вкл.
................ 4. Обявяване на свободните места за II-ро класиране на 08. 06. 2017 г. 17:00 ч.
................ 5. Попълване на свободните места от II-ро класиране от 09. 06. 2017 г. до 12. 06. 2017 г. вкл.
................ 6. Обявяване на списъците от II-ро класиране на 13. 06. 2017 г. 17:00 часа
.............. 7. Зписване на учениците от II-ро класиране от 14. 06. 2017 г. до 15. 06. 2017 г. вкл.
.............. 8. Обявяване на свободните места за III-то класиране на 16. 06. 2017 г.17:00 часа
.............. 9. Попълване на свободните места от 19. 06. 2017 г. до 14. 09. 2017 г.

Уважаеми родители на записаните в 30. СУ първокласници за учебната 2017-2018 г.,
на 29 юни 2017 г. (четвъртък) от 17:30 часа ще се проведе родителска среща по класове
От ръководствoто
Свободни места за трето класирене - 8


................ - информационна вечер в 30 СУ, 25 април 2017 г.

................ - критерии за прием в първи клас

................ - граници на прилежащия към 30. СУ район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

................ - заявление за прием в първи клас

............... - система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община