30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СОФИЯ
Начало Новини История Педагогическа колегия За нас Дейности Прием Профил на купувача Контакти


Училищният план-прием в V клас за учебна 2017-2018 година

(Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование)

....................Брой паралелки - 3

....................Две паралалки с избираеми учебни предмети:
....................1. Испански език - 1,5 часа седмично
....................2. Изобразително изкуство - 1 час седмично

....................Една паралалка с избираеми учебни предмети:
....................1. Немски език - 1,5 часа седмично
....................2. Изобразително изкуство - 1 час седмично

....................Брой ученици във всяка от паралелките - 28

....................Попълване на свободните места до 14 септември 2017г.

....................Правила за прием в 5 клас

....................Заявление-образец, приложение 1(за учениците завършили IV клас в 30. СУ)

....................Заявление-образец, приложение 2(за учениците завършили други училища)