30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СОФИЯ
НачалоНовиниИсторияПедагогическа колегияЗа насДейности Прием Контакти


ПРИЕМ- след VII клас
(Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование)


....................Профилирани паралелки за учебната 2017-2018 година:

.................... Профил чужди езици:
....................-първи профилиращ предмет- английски език
....................-втори профилиращ предмет- немски език
....................-трети профилиращ предмет- български език

.................... Профил чужди езици:
....................-първи профилиращ предмет- английски език
....................-втори профилиращ предмет- испански език
....................-трети профилиращ предмет- български език

.................... Профил икономическо развитие:
....................-първи профилиращ предмет- география и икономика
....................-втори профилиращ предмет- испански език
....................-трети профилиращ предмет- английски език

....................График на дейностите

....................Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на
....................дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено
....................основно образование за учебната 2017/2018 година

....................Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в
....................общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

.................... Заповядайте при нас след VII клас

Полезни връзки - РУО София-град


....................